Insolvence + daňový bonus

Plné znění otázky

Máme zaměstnance, kterému se srážkou ze mzdy odvádí splátka insolvenčnímu správci na úhradu jeho dluhu. Současně má zaměstnanec nárok také na daňový bonus. Započítává se daňový bonus do čisté mzdy pro výpočet srážky ze mzdy nebo ho naopak v plné výši máme odesílat insolvenčnímu správci jako jiný peněžitý příjem, na který se nevztahují ustanovení o nezabavitelné částce? V Usnesení Krajského soudu je uvedeno, že má zaměstnavatel provádět srážky ze mzdy ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. To, že se má odesílat i daňový bonus, jsem našla pouze v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 241/2013-B-50. Musí se insolvenční správce ke srážkám daňového bonusu nějakým způsobem přihlásit, jako to bylo při výkonu exekuce, nebo nemusí a my jako zaměstnavatel to musíme srážet automaticky na základě zákona? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související články

Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zaměstnanec v exekuci
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Započtení pohledávek v pracovním právu
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
První novela občanského zákoníku, související novela zákoníku práce a novela zákona o obchodních korporacích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec a insolvence
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Insolvence zaměstnance
Insolvence a čistá mzda
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Insolvence
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky
Insolvence
Insolvence
Srážky z odstupného při insolvenci
Výpočet splátky pro insolvenci
Přijetí zaměstnance s exekucí
Srážky - insolvence
Insolvence - zaměstnanec
Srážky ze mzdy - čistá mzda
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení