Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020

Vydáno: 5 minut čtení

Po zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2020 následují další změny v parametrech pro její výpočet. K 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce a k 1. 7. se mění výpočet nezabavitelné částky na osobu povinného.

Na začátku roku jsme vás informovali, že došlo od 1. 1. 2020 ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Exekuční srážky v roce 2018
Zaměstnanec v exekuci
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2017
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Exekuce a odstupné
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018

Související otázky a odpovědi

Více postupných exekucí na mzdu zaměstnance
Přednostní a nepřednostní exekuce
Srážky ze mzdy - exekuce na výživné
Náhrada za nemoc
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Výživné a exekuce
Dobrovolná srážka ze mzdy
Srážky z odstupného při insolvenci
Výpočet splátky pro insolvenci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Přeplatek mzdy - srážka ze mzdy
Insolvence zaměstnance
Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky
Srážka chybně vyplacené izolačky
Insolvence
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Dohoda o srážkách ze mzdy
Insolvence

Související předpisy

595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
349/2019 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
61/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Související komentovaná judikatura

Srážky z odstupného a nezabavitelná částka