Společník pracující na DPP a cestovní náhrady

Plné znění otázky

Malá společnost s ručením omezeným podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží. Firma nemá auto, na služební cesty používá jednatel soukromé vozidlo a uplatňuje náhrady dle zákona (tzv. kilometrovné). Firma má jako jediného zaměstnance jednatelku. Tato jednatelka je současně společníkem a druhým společníkem je její manžel. Jelikož jednatelka již nestíhá uzavírání obchodů, uvažují manželé, že by druhý z nich pracoval na DPP, ale jen jako společník.

1) Je možné, aby společník pracoval pro společnost a byl odměňován na DPP, pokud nepřesáhne za rok 300 hodin?

2) Pokud může společník na DPP pracovat, může používat své soukromé vozidlo (má jiné než manželka - jednatelka firmy) na cesty za účelem obchodování, když má DPP? V dohodě by bylo používání osobního vozidla s povinností vést řádně knihu jízd sjednáno. Dohodu by podepisovala jednatelka firmy (manželka společníka). Z DPP by byla odváděna srážková daň, případně SP a ZP dle výše dohody.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odměna z dohody o provedení práce
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Převedení zaměstnance na jinou práci
Problémy mzdové účetní
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Vánoční brigády
Cestovní náhrady v roce 2020
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Čas strávený na cestě u DPP
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Práce přesčas o víkendu a stravné
Průměrný čistý výdělek z DPP
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o provedení práce a exekuce
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Mzdové listy
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
DPP a práce o víkendech

Související předpisy

§ 155, 318 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 36. 7, 8 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38k. 4, 5 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 4, 12 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů