Odstupné u dohody o pracovní činnosti

Plné znění otázky

Pokud zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti dostane výpověď dle § 76 odst. 5 zákoníku práce, platí pro něj odstupné jako u pracovního poměru? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související články

Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Hromadné propouštění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Konkurenční doložka v praxi
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Odvolání z pracovního místa
Vrácení odstupného
Ukončení pracovního poměru se starobním důchodcem po pracovním úrazu
Exekuce/odstupné
Odstupné
Počet měsíců odstupného
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Odstupné
Způsob ukončení pracovního poměru
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Odstupné
Chybně vyplacené odstupné
Výpočet odstupného
Odstupné a následná práce na DPČ
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Výpověď při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti

Související předpisy

§ 77. 2. c) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 77. 4. b) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce