OSVČ - starobní důchodce

Plné znění otázky

Podnikatel - OSVČ fyzická osoba bez zaměstnanců, odchází do starobního důchodu. Pokud by se rozhodl pokračovat ve starobním důchodu v podnikatelské činnosti, platí pro něho placení záloh pro sociální a zdravotní pojištění, když bude osobou, za kterou pojistné platí stát? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Povinnost podat daňové přiznání
Vystoupení ze systému paušální daně
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Příjem na základě pracovní smlouvy
Autorský honorář a placení ZP a SP
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Autorský honorář a pojištění
Ukončení podnikání fyzické osoby
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Poživatelé důchodu a odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Rodinný závod a spolupracující osoby z pohledu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné

Související předpisy

§ 10 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 3.4 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění