Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021

Plné znění otázky

1) Jsme s manželem dva společníci v s. r. o., ale zároveň máme uzavřenou pracovní smlouvu o jednatelství v téže společnosti a ještě dohodu o provedení práce v téže společnosti. Co konkrétně se porovnává pro uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021? Jsou to výnosy společnosti, hospodářský výsledek nebo mzda, která plyne ze smlouvy o jednatelství? Co přesně je myšleno slovem příjem? Mzdu i dohodu máme již cca 3 roky stejnou, ale aktuálně je vzhledem k situaci propad výnosů společnosti cca 55 %. Tak abychom to správně pochopili a nežádali neoprávněně.

2) Pokud je žadatelem o bonus OSVČ, která si neplatí nemocenské pojištění, pouze důchodové, tak nemá nárok na bonus, je to tak správně?

3) Pokud je bod 2 správně a OSVČ by si začal nemocenské pojištění platit až nyní, doplatil by ho zpětně od ledna 2021, vznikl by mu tak nárok na bonus za únor a březen 2021?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Krizové ošetřovné prakticky
Sociální zabezpečení studentů
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Změny u ošetřovného v praxi
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Zaměstnání malého rozsahu
Prodloužení lhůty pro podání přehledů sociálního a zdravotního pojištění kvůli koronaviru
Platba daně a záloh na daň z příjmů fyzických osob v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Paušální daň a nemocenské pojištění
Odměna jednateli za výkon funkce
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Sleva na pojistném u dlužníka
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Ošetřovné: Covid-19
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Výdělek v průběhu nemocenské
Stanovení podpůrčí doby - covid
Kompenzační bonus a významně dotčená činnost
COVID-Nájemné 1-3 etapa
Kompenzační bonus
Zálohy u licenčních poplatků

Související předpisy

95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021