Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let

Vydáno: 13 minut čtení

S blížícím se koncem roku se mohou zaměstnavatelé, resp. plátci ocitnout v situaci, které je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost. K 1. lednu se mění mnohé parametrické údaje důležité pro placení pojistného, k tomuto datu lze také změnit zdravotní pojišťovnu. Se závěrem roku končí pracovněprávní vztahy, které se následně obnovují, anebo také neobnovují. Zvláštní situace může nastat při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností. Na co by si proto měli dát plátci pozor na přelomu let 2021 a 2022?

Změna zdravotní pojišťovny

Den 1. 1. 2022 je standardním termínem pro změnu zdravotní pojišťovny. Z právní úpravy zdravotního pojištění vyplývá povinnost pojištěnce (jako zaměstnance) oznámit zaměstnavateli do osmi dnů případnou změnu zdravotní pojišťovny. V této souvislosti bych doporučil zaměstnavateli nechat si, třeba ve druhé polovině ledna, zaslat od zdravotní pojišťovny (pojišťoven) seznam zaměstnanců u ní pojištěných k datu 1. 1. 2022, a tento si porovnat s vlastní evidencí, čímž se předejde nesprávnému odvodu pojistného již za měsíc leden 2022.

Obzvláštní pozornost by pak měli zaměstnavatelé vždy věnovat příjmům zúčtovaným po skončení zaměstnání, neboť v takovém případě se informace o změně zdravotní pojišťovny nemusí k zaměstnavateli dostat. Takovým příjmem může být buď „klasická“ odměna zúčtovaná bývalému zaměstnanci, nebo třeba plnění z titulu konkurenční doložky, což může trvat až dvanáct měsíců, během nichž jsou ve hře v podstatě dva termíny pro změnu zdravotní pojišťovny, a jeden z nich může bývalý zaměstnanec využít.

Příklad č. 1:

Zaměstnanec skončil zaměstnání ke dni 31. 12. 2021 a v lednu 2022 mu byl přiznán starobní důchod. Do března 2022 mu zaměstnavatel zúčtuje odměnu 5 000 Kč.

Protože osoba již není v měsíci březnu zaměstnancem, nevzniká bývalému zaměstnavateli na základě této skutečnosti povinnost přihlašovat bývalého zaměstnance u zdravotní pojišťovny ani započítávat za březen tuto osobu do počtu za

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Zdravotní pojištění - specifické situace při placení pojistného zaměstnavatelem v příkladech
Zdravotní pojištění - ať máte vše v pořádku
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce

Související otázky a odpovědi

Platba sociálního a zdravotního pojištění
Dohoda o pracovní činnosti
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - starobní důchodce
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Zaměstnání malého rozsahu a platba sociálního a zdravotního pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění OSVČ