Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let

Vydáno: 13 minut čtení

S blížícím se koncem roku se mohou zaměstnavatelé, resp. plátci ocitnout v situaci, které je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost. K 1. lednu se mění mnohé parametrické údaje důležité pro placení pojistného, k tomuto datu lze také změnit zdravotní pojišťovnu. Se závěrem roku končí pracovněprávní vztahy, které se následně obnovují, anebo také neobnovují. Zvláštní situace může nastat při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností. Na co by si proto měli dát plátci pozor na přelomu let 2021 a 2022?

Změna zdravotní pojišťovny

Den 1. 1. 2022 je standardním termínem pro změnu zdravotní pojišťovny. Z právní úpravy zdravotního pojištění vyplývá povinnost pojištěnce (jako zaměstnance) oznámit zaměstnavateli do osmi dnů případnou změnu zdravotní pojišťovny. V této souvislosti bych doporučil zaměstnavateli nechat si, třeba ve druhé polovině ledna, zaslat od zdravotní pojišťovny (pojišťoven) seznam zaměstnanců u ní pojištěných k datu 1. 1. 2022, a tento si porovnat s vlastní evidencí, čímž se předejde nesprávnému odvodu pojistného již za měsíc leden 2022.

Obzvláštní pozornost by pak měli zaměstnavatelé vždy věnovat příjmům zúčtovaným po skončení zaměstnání, neboť v takovém případě se informace o změně zdravotní pojišťovny nemusí k zaměstnavateli dostat. Takovým příjmem může být buď „klasická“ odměna zúčtovaná bývalému zaměstnanci, nebo třeba plnění z titulu konkurenční doložky, což může trvat až dvanáct měsíců, během nichž jsou ve hře v podstatě dva termíny pro změnu zdravotní pojišťovny, a jeden z nich může bývalý zaměstnanec využít.

Příklad č. 1:

Zaměstnanec skončil zaměstnání ke dni 31. 12. 2021 a v lednu 2022 mu byl přiznán starobní důchod. Do března 2022 mu zaměstnavatel zúčtuje odměnu 5 000 Kč.

Protože osoba již není v měsíci březnu zaměstnancem, nevzniká bývalému zaměstnavateli na základě této skutečnosti povinnost přihlašovat bývalého zaměstnance u zdravotní pojišťovny ani započítávat za březen tuto osobu do počtu za

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné

Související články

Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Zdravotní pojištění - specifické situace při placení pojistného zaměstnavatelem v příkladech
Zdravotní pojištění - ať máte vše v pořádku
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Platba sociálního a zdravotního pojištění
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Paušální daň
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění OSVČ
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - starobní důchodce
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Zaměstnání malého rozsahu a platba sociálního a zdravotního pojištění

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce