Sleva na pojistném u dlužníka

Plné znění otázky

Zaměstnavatel odvádí pozdě pojistné zaměstnanců, často dluží dvě platby pojistného na sociální zabezpečení (za dva měsíce zpátky). Může tento zaměstnavatel uplatnit novou 5 % slevu na pojistném, pokud splní ostatní podmínky?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Doplňující otázka k - Daňový nerezident - Ukrajinec
Daňový nerezident - Ukrajinec
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Student a zdravotní a sociální pojištění
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Student nad 26 let
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Neplacené volno po část dne
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Daňové aktuality
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související předpisy

§ 7a-7c zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti