Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Karanténa může být nařízena jak zdravému zaměstnanci (z preventivních důvodů), tak i zaměstnanci, který již infekční nemocí onemocněl nebo má její příznaky. Příslušným dokladem je „Potvrzení o nařízení karantény“, vystavované i formou eNeschopenky. Zaměstnavatel je informován o karanténě svého zaměstnance prostřednictvím ČSSZ, obdobně jako u neschopenky. Rovněž se předpokládá, že i zaměstnanec bude o této překážce v práci na jeho straně zaměstnavatele informovat.

Při karanténě nařízené podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného výdělku po dobu prvních 14 dnů karantény a od 15. dne čerpá zaměstnanec nemocenskou dávku. Avšak kdyby se jednalo o individuální opatření zaměstnavatele, vedoucí k izolaci zaměstnance, tedy by nešlo o nařízenou karanténu, pak bude tato doba posuzována jako překážka v práci na straně zaměstnavatele, a zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.

Karanténa nařízená podle zákona č. 258/2000 Sb. ovlivňuje stanovení vyměřovacího základu zaměstnance stejně jako například nemoc. Ve zdravotním pojištění se jedná o skutečnost snižující při platbě pojistného zaměstnavatelem minimální vyměřovací základ zaměstnance na poměrnou část podle § 3 odst. 9 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v přímé vazbě na důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance podle § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník prác

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Sjednání kratší pracovní doby
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Sjednání kratší pracovní doby
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění OSVČ
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zdravotní pojištění
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Neomluvená absence a krácení dovolené
Neplacené volno
Minimální zdravotní pojištění
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Paušální daň
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Stravenkový paušál a DPP
OSVČ - karanténa
Zdanění mzdy u DPP u cizinců