Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022

Vydáno: 9 minut čtení

Společně s dalšími pěti dávkami (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a otcovská) je dlouhodobé ošetřovné jednou z dávek českého systému nemocenského pojištění. Nárok na dlouhodobé ošetřovné mají osoby pečující o osobu blízkou od června 2018. Tato dávka umožňuje občanům zůstat doma a pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči rozhodl, že zdravotní stav osoby propuštěné z hospitalizace vyžaduje domácí celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné tak dává rodině možnost, jak se o člena rodiny postarat v situaci, kdy tento posléze bude třeba vyžadovat péči. Jednou z možností je následně uplatňovat příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.

Podmínky poskytování dlouhodobého ošetřovného jsou určeny v ustanovení § 41a až 41f zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Změny od 1. ledna 2022

S účinností od 1. 1. 2022 došlo v této oblasti ke změnám. Doba pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínka pro nárok na tuto dávku se zkrátila ze sedmi dnů na čtyři dny (včetně dne přijetí a dne propuštění z hospitalizace), a to primárně s ohledem na nové léčebné metody, které umožňují zkracovat potřebnou dobu hospitalizace. Přechodné ustanovení uvádí, že podmínka hospitalizace pro nárok na dávku je splněna, pokud dne 1. 1. 2022 trvala hospitalizace alespoň čtyři dny.

Podmínka hospitalizace byla zrušena v případě péče o umírající osobu (tzv. inkurabilní stav). Takové případy vyžadují celodenní dlouhodobou péči v domácím prostředí i za tím účelem, aby tyto osoby mohly prožít závěrečné fáze života doma. Tímto bylo odstraněno dřívější znevýhodňování osob, které nebyly z důvodu vážného zdravotního stavu hospitalizovány.

Od 1. ledna 2

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich důsledky
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Pojistné placené zaměstnavatelem z dosaženého příjmu
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Minimální vyměřovací základ zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Minimální zdravotní pojištění
Neomluvená absence a krácení dovolené
Neplacené volno
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - starobní důchodce
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů