Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce

Plné znění otázky

Spadá návštěva soukromé kliniky asistované reprodukce pod překážky na straně zaměstnance, za které náleží náhrada mzdy? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Darování krve a krevní plazmy
Překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Work-life balance
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Související otázky a odpovědi

Překážka v práci při hospitalizaci
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Rodičovská dovolená
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Neplacené volno po RD
Náhrada mzdy u DPN
Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře
Překážka na straně zaměstnance
Doprovod družky k lékaři
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Překážky v práci
Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře

Související předpisy

§ 199 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci