Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře

Plné znění otázky

Zaměstnanec, Slovák, pracuje v ČR u českého zaměstnavatele, přihlášený u české zdravotní pojišťovny (VZP) neodpracoval jednu celou naplánovanou směnu. Následně bylo dodáno potvrzení slovenského lékaře, že byl vyšetřen na Slovensku v nemocnici (tam, kde má trvalé bydliště). Zaměstnavatel je připraven mu celou směnu, ale co se týče náhrady mzdy, tady si jistí nejsme.

1) Nebyl ošetřen ve zdr. zařízení, které je smluvní k VZP, kde je aktuálně pojištěn.

2) Nebyl ošetřen ve zdr. zařízení, které je nejblíže zaměstnavateli nebo bydlišti. Předpokládáme, že nemůžeme brát jako bydliště jeho trvalý pobyt, ale jeho skutečný pobyt, tj. přechodné bydliště v ČR (jak by se to jinak dělalo u zaměstnanců s trvalým bydlištěm někde v třetí zemi)?

3) Na potvrzení není uvedeno, jaké vyšetření podstoupil, ani jak dlouho trvalo. Časový údaj chybí, domníváme se tedy, že pokud už lékaře skutečně navštívil, pak na ma. 30 min. a to je doba, kterou reálně proplatíme. Prosíme o Vaše stanovisko, názor. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Dovolená versus překážky v práci
Pracovní volno
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Překážky v práci
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Work-life balance
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Neplacené volno zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Placené volno na pohřeb babičky
Překážky v práci
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Překážka v práci při hospitalizaci
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Pracovní volno, jednání u notáře
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Náhrada mzdy u DPN
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Placené volno - časové rozmezí
Pracovní volno - přijímací zkoušky dcery
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
Rodičovská dovolená
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře
Roční zúčtování daně

Související předpisy

§ 199. 1, 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci