Překážka na straně zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnankyně, vdaná, žila 6 let v jedné domácnosti s přítelem. Zařizuje jeho pohřeb (pohřeb není v pracovní den). Má nárok v tomto případě na 1 placeného volna jako překážku na straně zaměstnance?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Překážky v práci
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Work-life balance
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Volby v pracovněprávních vztazích

Související otázky a odpovědi

Placené volno na pohřeb babičky
Neplacené volno po RD
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Překážka v práci při hospitalizaci
Rodičovská dovolená
Placené volno - časové rozmezí
Doprovod družky k lékaři
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
Náhrada mzdy u DPN
Pracovní volno, jednání u notáře
Roční zúčtování daně
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Dlouhodobé ošetřování manželky po úrazu

Související předpisy

590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci