Student a zdravotní a sociální pojištění

Plné znění otázky

Student má IČO, bude podávat přiznání k dani z příjmů (ale měl jen dohody o provedení práce v celkové výši 22 000 Kč za rok). Musí podat přiznání i na sociální a zdravotní pojišťovnu, když vlastně nebude ani žádnou daň z příjmu platit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti

Související otázky a odpovědi

Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Příjmy ze zahraničí u OSVČ ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Student a daňové přiznání
Zálohy u licenčních poplatků
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Autorský honorář a pojištění
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
OSVČ - starobní důchodce
Sleva na pojistném u dlužníka

Související předpisy

§ 75 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 36. 7, 8 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38k. 4, 5, 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů