Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání

Plné znění otázky

Společnost má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce prokuristy. Prokurista není se společností v pracovněprávním vztahu. Platí v tomto případě, že se z odměny prokuristy neodvádí zákonné úrazové pojištění, tedy že prokurista není ze zákona pojištěn pro případ pracovního úrazu či ohrožení nemocí z povolání?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec vyslaný na montáž
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Zdanění příjmů z prodeje bytu
Pracovní úraz - externí pracovník
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Krácení dovolené, pracovní úraz
Úklidové služby
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Aktualizace směrnic BOZP
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
DPP - vstupní prohlídka

Související články

Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Cesta do zaměstnání
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Pracovní úraz - co teď?!

Související pracovní situace

Doručování písemností
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související předpisy

220/2000 Sb. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
231/1992 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
65/1965 Sb. Zákoník práce
74/1994 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony