Sleva na poplatníka při nemocenské

Plné znění otázky

Zaměstnanec pobírá nemocenské dávky (pracovní úraz) od dubna 2016 do konce roku 2016. Při ročním zúčtování popř. v daňovém přiznání je sleva na poplatníka v celé výši 24 840 Kč nebo se uplatní pouze poměrná část?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Daňové aktuality
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Příjem ženy na mateřské dovolené
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Sleva na pojistném u dlužníka
Okamžité zrušení pracovního poměru
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění pracovního úrazu
Sleva na manželku - nepeněžní příjem

Související předpisy

§ 35ba, 38k. 5 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů