Daňové aktuality

Vydáno: 5 minut čtení

Souvislosti s druhou vlnou EET

V souvislosti s tzv. druhou vlnou zavádění Elektronické evidence tržeb, která nastala dnem 1. 3. 2017 pro velkoobchodníky a maloobchodníky, je dobré připomenout slevu na dani na evidenci tržeb. Zákon o daních z příjmů ustanovením § 35bc umožňuje poplatníkům (fyzickým osobám) uplatnit si slevu na dani až do výše 5 000 Kč, avšak nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevou na poplatníka (tj. 24 840 Kč). Slevu ve svých daňových přiznáních mohou poplatníci uplatnit pouze jedenkrát, a to pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Finanční správa ve svém sdělení ze dne 27. 2. 2017 upřesnila, že povinnost evidence tržeb nemají např. velkoobchodníci a obchodní zástupci, kteří přijímají pouze platby převodem z účtu na účet, nikoliv hotovost, nebo e-shopy, které přijímají pouze platby převodem z účtu na účet nebo prostřednictvím dobírky způsobem, který evidenci tržeb nepodléhá. Zároveň se mohou obchodníci, kteří mají pouze sezónní prodej, do systému přihlásit později, resp. předtím, než přijmou první tržbu podléhající evidenci. Finanční správa upozornila, že zákon nenutí takovéto podnikatele přihlašovat se do systému dříve, než nastanou skutečné okolnosti podnikání, tedy dříve, než začne podnikatel přijímat hotovostní tržby.

Na druhou stranu Ministerstvo financí upozorňuje, že druhá vlna evidence se může týkat také podnikatelů ve službách, a to pokud prodávají nakoupené zboží. Jako příklady lze uvést kadeřnice prodávající vlasové přípravky, pivovary prodávající upomínkové předměty, automechaniky prodávající pneumatiky aj. Ministerstvo financí připomnělo ve své tiskové zprávě ze dne 1. 3. 2017 pro tyto případy pravidlo takzvané minoritní (doplňkové) činnosti, které je blíže definováno v metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb. V případě, že by tržby z minoritní činnosti nepřekročily v předchozím kalendářním roce 175 tisíc Kč a tvoří méně než polovinu všech plateb, má podnikatel možnost začít evidovat tyto tržby až s tržbami z hlavní činnosti.

Zvýšení nemocenské v dlouhodobé neschopnosti

Vláda dne 27. 2. 2017 projednala návrh MPSV na zvýšení dávek v pracovní neschopnosti, tzv. nemocenské. V současné době je zaměstnanec v případě dočasné pracovní neschopnosti zabezpečen od 4. do 14. kalendářního dne náhradou mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku od svého zaměstnavatele. Od 15. dne dostává nemocenskou ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, a to bez ohledu na délku trvání dočasné pracovní neschopnosti. Vláda v rámci koalice dosáhla kompromisu na variantě, podle které by měl pacient po 31. dni pracovní neschopnosti dostávat 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 61. dne nemoci plánuje vláda dávku zvýšit na 72 %. Pokud bude přijat pozměňovací návrh zákona, který připraví MPSV v čele s ministryní Marksovou, změny ve vyplácení nemocenské nastanou nejdříve od roku 2018.

Převod účtu zdravotních pojišťoven k ČNB

Z důvodu legislativních změn byly zdravotní pojišťovny koncem roku 2016 povinny centralizovat své bankovní účty a převést je pod Českou národní banku. Plátci zdravotního pojištění byli pojišťovnami informováni prostřednictvím osobních dopisů a zároveň byly příslušné změny zveřejněny na webových stránkách zdravotních pojišťoven. V současné době by měly již všechny osoby včetně zaměstnavatelů provádět platby zdravotního pojištění na účty zdravotních pojišťoven u ČNB. Tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Mgr. Oldřich Tichý vyhodnotil přechod jako úspěšný a zveřejnil informaci, že v současné době VZP eviduje 91,8 % správně odeslaných plateb. Zbylých 8,2 % celkových plateb pojištěnci, respektive plátci odeslali na staré účty, nicméně tyto platby jsou automaticky převáděny na účet ČNB.

Změna algoritmu výpočtu při uplatňování daňové úlevy na penzijní připojištění

S účinností od 1. 1. 2017 si poplatníci mohou odečíst od základu daně příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření v celkovém úhrnu až 24 000 Kč za rok. Zásadní změnou je však nový algoritmus výpočtu pro určování výše odečtů, které již nebude možné stanovovat na základě zaplacených příspěvků v úhrnu a jejich ponížení o 12 000 Kč, nýbrž bude se přihlížet na jednotlivé uhrazené měsíční příspěvky a jejich výši. Pakliže si tedy poplatník bude na konci roku chtít odečíst část svých zaplacených příspěvků na penzijní připojištění apod. od základu daně, je nutné, aby si přispíval každý měsíc více než 1 000 Kč (tj. částka, od které náleží maximální státní příspěvek). Nutno podotknout, že lze uplatnit, jako daňovou úlevu, pouze částku přesahující 1 000 Kč měsíčně, tudíž pokud bude chtít fyzická osoba uplatnit maximální částku odečtu (24 000 Kč), bude si muset přispívat 3 000 Kč měsíčně. Uplatnit lze pouze příspěvky, které si hradí poplatník sám, do výše příspěvku nelze započítávat příspěvky, které mu hradí jeho zaměstnavatel. Příspěvky na penzijní připojištění, penzijní spoření, které hradí zaměstnavatel svým zaměstnancům, jsou v roce 2017 osvobozeny od daně z příjmů na straně zaměstnance až do částky 50 000 Kč ročně.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Dovolená po mateřské dovolené
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Roční zúčtování daně 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Postih za porušení režimu nemocného
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech

Související otázky a odpovědi

Sleva na poplatníka při nemocenské
Příjem ženy na mateřské dovolené
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Sleva na pojistném u dlužníka
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Evidence pracovní neschopnosti
Sleva na studenta
DPČ a nemoc
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Výkon práce v pracovním poměru a předdůchod
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Krácení nemocenské
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
112/2016 Sb. o evidenci tržeb