Postih za porušení režimu nemocného

Vydáno: 11 minut čtení

Zaměstnavatel dobře ví, že když zaměstnanec onemocní, je mu za podmínek uvedených v ustanovení § 192 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů povinen poskytovat v období prvních 14 kalendářních dnů této překážky v práci náhradu mzdy (platu, případně odměny z dohody) ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Stejně jako si je vědom, že má právo zkontrolovat zaměstnance, zdali v tomto období dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a povinnost dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek dle ustanovení § 301a zákoníku práce.

Na případné porušení jedné z výše popsaných povinností zaměstnancem může zaměstnavatel reagovat buď snížením či dokonce neposkytnutím náhrady za uvedené období, nebo výpovědí z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce (to když jde o porušení zvlášť hrubým způsobem). Obojí ale použít nemůže, je na něm, aby správně posoudil intenzitu porušení a zvolil odpovídající postih.

Judikátů týkajících se problematiky porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a důsledků z toho vyplývajících příliš mnoho není. Nedávno k nim přibyl další a důležitý. Jde o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4368/2018.

Popis případu

Zaměstnanec v pracovním poměru byl od 25. 6. 2012 "přinejmenším" do 29. 7. 2012 v dočasné pracovní neschopnosti. Za měsíc červen 2012 mu zaměstnavatel nevyplatil žádnou částku na uspokojení mzdových nároků, tedy ani náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Dne 2. 8. 2012 sdělil pak zaměstnanci, že s ním rozvazuje pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce, neboť ve dnech 27. 6. až 10. 7. 2012 porušil zvlášť hrubým způsobem stanovený režim do

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Nemocenská 2x
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Náhrada mzdy u DPN
Nečinnost OSSZ
Pracovní neschopnost zaměstnance
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související judikáty

Snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu