Jednočlenné s. r. o.

Plné znění otázky

V právnické osobě (s. r. o.), ve které je jediný společník zároveň jediným jednatelem. Tento jediný společník (a jednatel) vykonává obchodní vedení společnosti a zároveň vykonává pro tuto společnost pracovní činnost jakožto zubní lékař.

Jaká z níže uvedených je nejvhodnější forma příjmu této fyzické osoby ze své společnosti (kromě výplaty podílu na zisku):

a) jen odměna jednatele na základě smlouvy o výkonu funkce (na obou stranách smlouvy jedna a tatáž osoba),

b) jen mzda na základě pracovní smlouvy s popisem práce "zubní lékař" (na obou stranách smlouvy opět jedna a tatáž osoba),

c) odměna dle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP (musela by v tomto případě být povinnost práce společníka a výše odměny zakotvena v zakladatelské listině společnosti?),

d) kombinace výše uvedených možností?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Jednání za právnickou osobu s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Opět aktuální souběh funkcí
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Práce přesčas u kratších úvazků už za první hodinu navíc nově i v ČR?
Společníci a jednatelé jako zvláštní skupina zaměstnanců ve zdravotním pojištění
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Dovolená a svátek
Překážky v práci na straně zaměstnance
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Dosažený strop důchodového pojištění a změna zaměstnání
Ošetřovné pro dítě
Invalidní zaměstnanec III. st.
Odměna jednatele během mateřské dovolené
Odměna jednatele
Daň z příjmů - důchodce
Odměna jednatele za výkon funkce
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Odměna jednatele a nemoc
Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)
Benefity pro jednatele
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
Automobil v nákladech
Smlouva o výkonu funkce
Souběh pracovního poměru (funkce ředitel s. r. o.) a smlouvy o výkonu funkce jednatele
Smlouva o výkonu funkce
Stanovení minimální mzdy pro jednatele
Odměna podle smlouvy o výkonu funkce jednatele a rodičovská dovolená
Odměňování cizinců jako jednatelů s. r. o.
Pojistné jednatele nerezidenta
Odměna jednatele a zdravotní pojištění

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 13 zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)