Zdanitelné příjmy v ČR a EU, přehled zdravotního a sociálního pojištění 2018

Plné znění otázky

OSVČ má v DIČ v České republice i v Německu.V roce 2018 měl 90 % zdanitelných příjmů v Německu. Ale v roce 2018 si pořídil formulář A1, dle kterého platí zálohy zdravotního a sociálního pojistného v České republice. Jak postupovat při ročním zdanění příjmů v roce 2018? Které příjmy bude danit v ČR a které příjmy budou zohledněny v přehledech zdravotního a sociálního pojištění 2018?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Příprava zákona o zahraniční službě
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit

Související otázky a odpovědi

Příjmy z EU a DPFO
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Profesionální sportovec a DPFO
Fyzická osoba - příjmy z členského státu EU
Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy
Daňový nerezident ČR
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zdanění příjmů z Německa
Irský pilot v České republice
Zdanění důchodu z Rakouska
Rezident x nerezident ČR
Daňový nerezident
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Český občan podniká v USA
Zdanění příjmů z USA - student
Příjmy z Chorvatska
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Fyzická osoba OSVČ (práce v Německu)

Související předpisy

18/1994 Sb. zákona o výkonu trestu odnětí svobody ze dne 17. června 1965 č. 59 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 20. prosince 1968 č. 173 Sb., zákonem ze dne 17. listopadu 1970 č. 100 Sb., zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 47 Sb., zákonem ze dne 2. května 1990 č. 179 Sb. a zákonem ze dne 10. listopadu 1993 č. 294 Sb.
586/1992 Sb. o daních z příjmů