Motivační příspěvek a souběh s ostatními příjmy

Plné znění otázky

Pokud bychom uzavřeli se žákem smlouvu o přípravě na budoucí výkon profese s motivačním příspěvkem ve výši 2 500 Kč měsíčně a zároveň by u nás student chtěl pracovat na dohodu o provedení práce na práci ve výši 7 500 Kč měsíčně, kterou by vykonával i po ukončení studia, musel by odvést pojištění (zdravotní, sociální) a z jaké částky? Zahrnula by se jakákoliv výše motivačního příspěvku do vyměřovacího základu pro odvod pojistného, v případě že by se dohoda týkala stejné práce? Bral by se úhrn příjmů dohromady? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Sdílené pracovní místo
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Dohoda o provedení práce
Pracovní poměr na dobu určitou
Opakovaný pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizinců na DPP
Pracovní smlouva
Sdílené (dělené) pracovní místo
Příslib zaměstnání
Druhý pracovní poměr
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Pracovní smlouva
Uzavření základního pracovněprávního vztahu

Související předpisy

§ 5 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 5 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti