Prohlášení poplatníka k dani z příjmů - č. vzoru

Plné znění otázky

Může pro rok 2016 zaměstnanec podepsat prohlášení vzor 22? Neuplatňuju si děti a vzor 22 použil již loni i předloni. Třetí kolonka by byla prázdná, a tak ji využijeme letos.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Student nad 26 let
Sleva na dítě při ukončení studia na učilišti
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Status student
Sleva na dani - další vzdělávání
Sleva na dani při zaměstnávání ZTP ve starobním důchodu
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Prohlášení poplatníka
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Sleva na invaliditu
Sleva na dítě
Uplatnění daňového zvýhodnění na studující dceru
Odpočet na studenta VŠ
Sleva na dani na invaliditu
Sleva na dani na manželku se ZTP

Související předpisy

§ 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů