Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - příjmy z Rakouska

Plné znění otázky

Poplatník pracuje v Rakousku, uplatňuje slevu na 2 děti. Přiznání vypracováno metodou zápočtu, vyplněná příloha č. 3. Jedná se mi o to, zda se do přílohy na řádek 323 vyplňuje daň uvedená v Lohnzettelu řádek 260 nebo musí být potvrzení z rakouského finančního úřadu a udává se daň označená jako Einkommensteuer, popřípadě ještě jiný údaj? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdaňování odměn členů volebních komisí
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Sociální pojištění OSVČ poskytující služby v cizině
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Zdanění příjmů z Německa
Irský pilot v České republice
Zaměstnání na Novém Zélandu
Zdanění důchodu z Rakouska
Rezident x nerezident ČR
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Daňový nerezident
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Závislá činnost na Slovensku
Daňový nerezident ČR
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou
Český občan podniká v USA

Související předpisy

31/2007 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
§ 2. 2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 37, 38, 38f, 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů