Plné znění otázky

Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům náhrady jízdních výdajů podle § 157 odst. 2 ZP ve výši jízdného, které stanoví jako průměr cen za jízdné autobusu. Cena jízdného se totiž liší podle délky cesty autobusu, existují 3 různé ceny. Postupuje správně? Pokud ne, jaký je v tomto případě správný postup? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Daňové aktuality
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady v roce 2020
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příprava zákona o zahraniční službě

Související otázky a odpovědi

Cestovní příkazy
Proplácení služebních jízd soukromými vozidly
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Další cestovní náhrady
Práce z domova - místo výkonu práce
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Zmeškání odletu
Náhrada za použití soukromého vozidla
Cestovné
Cestovní náhrady za cestu z domova do firmy
Cestovní náhrady jednatele
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Automobil zaměstnance pro služební cesty
Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady