Potřebné doklady při vstupu do zaměstnání

Plné znění otázky

Jaké doklady musí při nástupu do zaměstnání místo zápočtového listu předložit zaměstnavateli osoba, která ukončila výkon trestu (před nástupem do výkonu trestu byla evidována na úřadu práce)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Zkušební doba
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Sdílené pracovní místo
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Nedodání zápočtového listu
Nový zaměstnanec
První den nástupu do práce a nemoc
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Zaměstnávání cizince
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Příslib zaměstnání
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odvod pojistného na sociální pojištění
Zkušební doba
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Pracovní smlouva - vznik pracovního poměru
Exekuce na zaměstnance
Vstupní doklady
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele

Související předpisy

§ 30. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce