Konec pracovního poměru a navazující výkon funkce člena představenstva - nárok na dovolenou

Plné znění otázky

Zaměstnanec k 30. 4. 2017 ukončil pracovní poměr u naší společnosti a od 1. 5. 2017 s ním byla u naší společnosti uzavřena smlouva o výkonu funkce člena představenstva. Jak to bude v tomto případě s dovolenou? Je třeba mu u ukončeného PPV proplatit zbývající dovolenou a nárok na další dovolenou mu vznikne až po odpracování stanoveného počtu dní ve funkci člena představenstva (nárok na dovolenou má ve smlouvě o výkonu funkce zakotven). Nebo je možné nevyčerpanou dovolenou vzniklou za doby trvání pracovněprávního vztahu převést do vztahu uzavřeného na základě smlouvy o výkonu funkce? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a svátek
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dovolená
Nárok na dovolenou
Krácení dovolené, pracovní úraz
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Dovolená - dovolenkový lístek
Dovolená od 1. 1. 2021 za přesčasy a nadúvazek
Dovolená v nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Dovolená 2021
Krácení dovolené při uzavření provozoven státem
Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2021

Související předpisy

§ 221. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 59. 2 zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)