Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech

Soudní dvůr Evropské unie na základě předběžné otázky předložené Obvodním soudem pro Prahu 9 vynesl dne 9. září 2021 ve věci C-107/19 přelomový rozsudek odchylující se od dosavadní praxe českých soudů v otázce kvalifikace kritérií determinujících přestávku v práci a tzv. přiměřenou dobu na jídlo a oddech podle čl. 2 bod 1 a bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby. Rozhodnutí otevírá dotčeným zaměstnancům cestu k uplatnění mzdových či platových nároků za práci za období, která byla zaměstnavateli, resp. národními soudy až doposud posuzována jako doba odpočinku (přestávky v práci) bez práva na odměnu.

Skutková stránka případu

Zaměstnanec byl zaměstnán na základě pracovní smlouvy u Dopravního podniku hl. m. Prahy od listopadu 2005 do prosince 2008, nejprve na pozici hasič-velitel, poté na pozici hasič. Pracovní doba v nepřetržitém provozu zaměstnavatele byla zaměstnanci rozvrhována v rámci směnného režimu zahrnujícího ranní směnu od 6.45 do 19.00 hod. a noční směnu od 18.45 do 7.00 hod. V rámci směny příslušely zaměstnanci dvě přestávky na jídlo a oddech, každá v rozsahu 30 minut, během nichž…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků