Přestávka v práci

Plné znění otázky

Pokud zaměstnanec nastoupí na směnu v 6:00 hod, v 9:00 hod odejde k lékaři, vrátí se na pracoviště ve 12:00 hod, tak nemusí čerpat přestávku na jídlo a pracuje do 14:00 hod? A pokud ji nebude čerpat, tak má vlastně ještě přesčas 0,5 hod? Máme stanovenou přestávku na jídlo a oddech od 10:00 do 10:30 hod a týdenní pracovní dobu 37,5 hod. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Příspěvek na penzijní připojištění u zaměstnanců pracujících na DPP
Zdanění souběžných pracovních poměrů
Antivirus C
DPP a evidence pracovní doby
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Práce přesčas ve státní svátek
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Nařízení práce přesčas
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Práce přesčas - stanovení maximální výše
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Přestávka v práci
Přestávky v práci
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Pracovní doba

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Přestávky v práci
Náhradní volno za práci přesčas
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Několik poznámek k pracovní době
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kontrola evidence pracovní doby

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Bezpečnostní přestávka
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
§ 88 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce