Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně

Plné znění otázky

Zaměstnanci pracují na tři směny. Začátek - neděle - noční. Pauzu na oběd mají po 4-5 hodinách. Zaleží o kterou jde směnu. Výjimečně se stane, že zaměstnanec je v práci na 12 hodin (např. od 6-18). Jakou musí mít přestávku na oddech? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Směna a její maximální délka
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Překrývání směn
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Konto pracovní doby
Bezpečnostní přestávka
Pružná pracovní doba

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Sestavujeme rozvrh směn
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Spořicí konto pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Změna letního času v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Několik poznámek k pracovní době
Konto pracovní doby a stálá mzda

Související otázky a odpovědi

Pracovní činnost pro s. r. o.
Cestovné - náhrady
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Přepočet dovolené
Zákoník práce
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Směnný provoz
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Nepravidelný pracovní poměr
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Rozvržení pracovní doby v dohodě o práci na dálku
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Přestávka v práci
Přechod z dvousměnného na jednosměnný režim
Vyrovnávací období zaměstnance
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař

Související předpisy

§ 88 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce