Jak pomoci zaměstnancům předejít vyhoření

Vydáno: 25 minut čtení

Pokles pracovní motivace, jenž může vyústit až v syndrom vyhoření, postihuje zaměstnance většinou mezi 40 a 50 lety, tedy v době, kdy jejich pracovní schopnosti i výkonnost vrcholí. Ve zvýšené míře postihuje navíc osoby kvalifikované, někdy i zaměstnance zastávající důležitá, výrazně exponovaná místa. Článek se zabývá hlavními příčinami na straně organizace i zaměstnance vedoucími k syndromu vyhoření, i tím, jak tomuto nebezpečí ze strany zaměstnavatele předejít.

Nechtějí-li organizace o své důležité, kvalifikované a často i vedoucí zaměstnance v důsledku jejich vyhoření přijít či nechtějí-li ztratit jejich výkonnost, měly by se snažit tomuto riziku bránit. Předpokladem je porozumět nastupujícím projevům vyhoření, jeho příčinám i způsobům, jak mu čelit.

Projevy vyhoření

K vyhoření zpravidla nedochází naráz – předcházejí mu dlouhodobější příznaky. Pokud si je uvědomíme včas, lze mu i snáze předejít.

K hlavním projevům narůstajícího vyhoření patří dlouhodobý pocit napětí či nervozity, pokles schopnosti soustředění, zvýšená či trvalá únava a vyčerpanost, zvýšený sklon k podrážděnosti či neustálý spěch zaměstnance, provázený pocitem, že mu na nic nezbývá dostatek času. Postupně se k nim pak řadí i ztráta zájmu o svou práci jako takovou: práce se zaměstnanci jeví stále více jako ubíjející, nudná a neinspirativní, a postupem času se na ni dokonce může stát i alergickým. Důsledkem těchto projevů bývá pokles výkonnosti, tedy nutnost vynakládat na stejné množství práce více času a energie, ale i neschopnost přerušit práci, odjet na dovolenou nebo několik dnů relaxovat.

Neméně vážné projevy vyhoření mohou provázet i osobní život zaměstnance a jeho zdravotní stav. Patří k nim například bolesti hlavy, zvýšený slon k úzkostnosti a depresi, ale i fyzické příznaky v podobě častějšího sklonu k nachlazení, žaludečním nevolnostem, oslabení imunitního systému, ztrátě chuti k jídlu apod. Projevem může být i sklon k nejrůznějším závislostem, například ke konzumaci kávy, cukru, jídla, alkoholu, případně drog, rozšiřování stereotypních denních či týdenních rituálů, nedostatek pohybu či cvičení, nepravidelné stravování, například konzumování jídel u počítače, u televize, po cestě, v autě apod. K ještě vážnějším může patřit nespavost a nedostatek spánku, tj. dlouhodobější sklon spát méně než sedm hodin denně.

O hrozícím syndromu vyhoření nemusí pochopitelně svědčit všechny uvedené symptomy. Jeho příznakem však je, vyskytne-li se jich větší počet pohromadě.

Příklad:

Příkladem je zkušenost člověka, který po 13 letech ve funkci country managera pobočky mezinárodní farmaceutické společnosti začal svou práci tak nenávidět, že ji byl nucen přes dobré pracovní podmínky prakticky okamžitě opustit. Podle své vlastní výpovědi se stal alergický na své spolupracovníky a marketing firemních produktů, který byl hlavní náplní jeho činnosti, se mu stal doslova odporný. Jakákoli zmínka o firemní administrativě v něm vyvolávala pocit nevolnosti. Svou situaci nakonec vyřešil tím, že si našel koníčka, blízkého své původní profesi, a to včelařství, a vytvořil rodinnou firmu na výrobu a prodej včelích produktů.

Příčiny vyhoření

Okolnosti vedoucí k vyhoření souvisejí jak s povahou práce, způsobem jejího řízení či vztahy na pracovišti, tak s určitými osobními vlastnostmi a zvyklostmi zaměstnance. Vyhoření tak většinou má, vyjádřeno jinak, s

Související dokumenty

Související články

Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama
Umění sebereflexe aneb jak nesednout sám sobě na lep
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Jak čelit pracovnímu stresu
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"
Od řízení k vedení
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Jak propojit personální strategii s celkovou strategií podniku
Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Talent management
Umění sebereflexe aneb jak nesednout sám sobě na lep
Nejčastější chyby začínajících manažerů
Vliv elektronizace, automatizace a robotizace na rozvoj lidských zdrojů
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů
Proč a jak v praxi uplatňovat leadership
Příčiny, cíle a řízení podnikových změn
Úskalí a potenciál mezigenerační spolupráce na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Kolektivní smlouva
Teambuilding
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Diskriminace v odměňování
Dovolená navíc
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Kvalifikační dohoda
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Rekvalifikace u zaměstnavatele
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchování kopií dokladů
Externí vedoucí pracovník