Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu

Vydáno: 10 minut čtení

Úraz je spolu s nemocí nejběžnější, a tedy i nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti. V tomto článku vysvětlíme, jak se postupuje při poskytování dávek v nemoci pojištěncům při vzniku dočasné pracovní neschopnosti v důsledku úrazu.

Co se rozumí pod pojmem úraz

Úraz lze obecně definovat jako poruchu zdraví vzniklou náhle a způsobenou vnější příčinou. V podobných souvislostech se používají též termíny zranění, poranění a újma na zdraví. Jedná se tedy o vnější působení na organismus člověka nezávisle na jeho vůli, které může mít různou příčinu, například dopravní nehoda, úraz elektrickým proudem, pád, uklouznutí, zakopnutí, náraz do předmětu nebo pád předmětu na tělo, poranění ostrým předmětem, popálenina a v neposlední řadě poškození zdraví při práci. Pojem pracovní úraz je definován v § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o jakékoliv poškození zdraví zaměstnance, které bylo způsobeno nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů, při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Postup ošetřujícího lékaře při vystavení Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Pokud ošetřující lékař vyšetřením zjistí, že zdravotní stav nedovoluje pojištěnci z důvodu úrazu vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, rozh

Související dokumenty

Související články

Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Postih za porušení režimu nemocného
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
500/2004 Sb. správní řád
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související otázky a odpovědi

Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Nemocenská 2x
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Sleva na poplatníka při nemocenské
Evidence pracovní neschopnosti
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Krácení dovolené
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Nečinnost OSSZ
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost zaměstnance
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Počátek dočasné pracovní neschopnosti