Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu

Vydáno: 10 minut čtení

Úraz je spolu s nemocí nejběžnější, a tedy i nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti. V tomto článku vysvětlíme, jak se postupuje při poskytování dávek v nemoci pojištěncům při vzniku dočasné pracovní neschopnosti v důsledku úrazu.

Co se rozumí pod pojmem úraz

Úraz lze obecně definovat jako poruchu zdraví vzniklou náhle a způsobenou vnější příčinou. V podobných souvislostech se používají též termíny zranění, poranění a újma na zdraví. Jedná se tedy o vnější působení na organismus člověka nezávisle na jeho vůli, které může mít různou příčinu, například dopravní nehoda, úraz elektrickým proudem, pád, uklouznutí, zakopnutí, náraz do předmětu nebo pád předmětu na tělo, poranění ostrým předmětem, popálenina a v neposlední řadě poškození zdraví při práci. Pojem pracovní úraz je definován v § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o jakékoliv poškození zdraví zaměstnance, které bylo způsobeno nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů, při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Postup ošetřujícího lékaře při vystavení Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Pokud ošetřující lékař vyšetřením zjistí, že zdravotní stav nedovoluje pojištěnci z důvodu úrazu vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, rozh

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Postih za porušení režimu nemocného
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Daňové aktuality
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Nemocenská 2x
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost zaměstnance
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Starobní důchodce a nemocenská
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
500/2004 Sb. správní řád
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění