Novela zákoníku práce a práce matek

Vydáno: 21 minut čtení

Dne 19. září 2023 byl publikován zákon č. 281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela nabývá účinnosti 1. října 2023 s ohledem na potřebu urychlené transpozice směrnice WLB a směrnice TPWC do právního řádu ČR. Pouze změna spočívající v zavedení práva na dovolenou pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nabude účinnosti k prvnímu dni kalendářního roku následujícího po dni vyhlášení zákona, tedy k 1. lednu 2024, neboť změny vztahující se k dovolené, která se určuje za období kalendářního roku, je vhodné vždy vázat k 1. lednu.

Novela zákoníku práce a práce matek
JUDr.
Eva
Dandová
V následujících řádcích se zaměříme na novinky, které se týkají práce zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti do 9 let věku, neboť jejich ochrana je také hlavním posláním směrnice WLB.
Transpozice práva EU do zákoníku práce
Hlavní úkolem novely zákoníku práce bylo provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (tzv. „směrnice WLB“) a dále transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (tzv. „směrnice TPWC“).
Směrnice WLB stanoví individuální práva zaměstnanců týkající se otcovské dovolené, rodičovské dovolené a pečovatelské dovolené a dále pružné uspořádání práce pro pracovníky, kteří jsou rodiči a pečujícími osobami. Převážnou část individuálních práv zaměstnanců upravených směrnicí již zákoník práce stanoví, proto se provádí jen dílčí úpravy rodičovské dovolené a pružného uspořádání práce.
Prodloužení dávky otcovské poporodní péče v šestinedělí na dva kalendářní týdny, které požaduje čl. 4 směrnice WLB, již bylo provedeno zavedením § 195a ZP do zákoníku práce od 1. prosince 2022.
Podle čl. 5 směrnice WLB lze rodičovskou dovolenou čerpat do doby, než dítě dosáhne určitého věku, který nesmí být vyšší než 8 let a zaměstnanci mají právo žádat o čerpání rodičovské dovolené pružnými způsoby. Tyto podmínky platná právní úprava splňuje, neboť rodičovská dovolená se poskytuje nejdéle do 3 let věku dítěte, a to v rozsahu, o jaký matka nebo otec požádají, přičemž žádat mohou i opakovaně. Nově se pouze stanoví písemná forma žádosti, která by měla být zaměstnavateli doručena zpravidla 14 dnů předem.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Související články

Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Spořicí konto pracovní doby
Nový svátek v roce 2016
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Změna letního času v roce 2019
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Konto pracovní doby a stálá mzda

Související otázky a odpovědi

Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Pružné rozvržení pracovní doby, praxe
Harmonogram směn a práce přesčas
Změna pracovní doby
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Zkrácený pracovní úvazek
Změna směnnosti - přidání třetí směny (noční)
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Plánování směn a práce přesčas
12hodinové směny
Pevná a pružná pracovní doba
Saldo hodin
Nařízení práce ve svátek
Nepřetržitý odpočinek v týdnu po novele

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
330/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony