Otazníky kolem pracovní doby

Vydáno: 18 minut čtení

V našem dnešním článku si společně vysvětlíme dva pojmy z pracovní doby, které v aplikační praxi neustále vzbuzují řadu nejasností a dotazů. Jedná se o pojmy vyrovnávací období a fond pracovní doby.

Vyrovnávací období u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

S pojmem "vyrovnávací období" se v zákoníku práce setkáme v souvislosti u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, u pružné pracovní doby, konta pracovní doby, u práce přesčas a u noční práce. Zákoník práce tento pojem nedefinuje, nicméně jeho obsah je ve všech případech věcně shodný. V praxi se však nejčastěji používá v souvislosti s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.

Obecně platí, že základní rozvržení pracovní doby je buď rovnoměrné, nebo nerovnoměrné.

Při rovnoměrném i při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny platí, že nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. Rovnoměrně rozvržená pracovní doba je pouze ta pracovní doba, kdy zaměstnanec v rámci týdne, tedy během 7 po sobě jdoucích dnů, odpracuje stanovenou týdenní pracovní dobu.

V praxi rovnoměrně rozvržená pracovní doba znamená, že zaměstnanci většinou odpracují stejný počet hodin (rozuměj bez práce přesčas) tak, aby bylo zajištěno odpracování stanovené týdenní pracovní doby např. 5 x 8 = 40 hodin; 5 x 7 a 3/4 = 38 a 3/4 hodiny; 5 x 7 a 1/2 = 37 a 1/2 hodiny. Rozvrh, kdy zaměstnanci pracují dva dny 9 hodin, dva dny 8 hodin a pátý den 6 hodin není moc praktický.

Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. I zde platí, že délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

Z toho vyplývá, že nerovnoměrné rozvržení je možné uskutečnit pouze v určitém maximálním časovém rámci. Jedná se o období, které právní nauka pro zjednodušení nazývá "vyrovnávací období". Tato norma je tedy interpretována nejen jako omezení délky průměrování pracovní doby, ale též jako úprava možnosti rozvrhnout pracovní dobu v průměru. Zákonodárce novelou zákoníku práce v r. 2012 učinil z délky vyrovnávacího období součást definice nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a vyvolal tak celou řadu aplikačních otázek v této souvislosti.

Pla

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Co se skrytými přesčasy?
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Spořicí konto pracovní doby
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v silniční dopravě
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Nový svátek v roce 2016
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Pracovní režim, 1. část
Změna letního času v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Konto pracovní doby a stálá mzda
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní režim, 2. část

Související otázky a odpovědi

Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Nerovnoměrná pracovní doba
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, zkrácení týdenní pracovní doby
Vyrovnávací období zaměstnance
Nepravidelný pracovní poměr
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Fond pracovní doby za měsíc
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Přechod z dvousměnného provozu na jednosměnný
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Rozvržení pracovní doby
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Směnný provoz
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Změna pracovní doby

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas