Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci

Vydáno: 14 minut čtení

Rozvrhování pracovní doby patří do výlučné pravomoci zaměstnavatele. Rozvrh pracovní doby tvoří základ pro určení dalších pracovněprávních oblastí, jako jsou překážky v práci, počet dní dovolené, rozsah práce přesčas, odpočinky mezi směnami a v týdnu apod. Záměrem je poskytnout zaměstnavateli maximální volnost při rozvrhování pracovní doby podle jeho provozních potřeb. Zaměstnavatel při vypracování rozvrhu pracovní doby sám rozhodne o délce směny (ta je jednotná a nesmí přesáhnout 12 hodin) a počtu hodin týdně.

Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
JUDr.
Ladislav
Jouza
rubrika
Rovnoměrný rozvrh pracovní doby
Pracovní dobu zaměstnavatel zpravidla rozvrhuje do pětidenního pracovního týdne. Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka směny podle § 82 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP) přesáhnout devět hodin. Tento rozvrh využívají zejména zaměstnavatelé v jednosměnných pracovních režimech.
V praxi může se jednat o několik typů rovnoměrného rozvržení pracovní doby.
Příklad:
Na každý z 5 dnů je rozvržena stejná délka směny (např. 5 x 8 = 40 hodin nebo 5 × 7,45 = 38,75 hodiny anebo 5 x 7,75 = 37,5 hodiny).
Na některý den nebo některé dny je rozvržena různá délka denní (např. pondělí a úterý po 8 hodinách, středa a čtvrtek po 8,5 hodinách a v pátek 7 hodin, což je celkem 40 hodin týdně).
Je možná řada různých kombinací v rámci stanovené týdenní pracovní doby. Je nutné vycház

Související dokumenty

Související články

Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Elektronická cigareta na pracovišti
Ke změnám v právní úpravě nepřetržitého odpočinku
Podpora zdraví na pracovišti - Podnik podporující zdraví
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
Změní digitalizace pracovní náplň zaměstnance v bezpečnosti práce?

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Školení první pomoci
Pes na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Smluvní pokuta za porušení BOZP

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce