Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci

Vydáno: 14 minut čtení

Rozvrhování pracovní doby patří do výlučné pravomoci zaměstnavatele. Rozvrh pracovní doby tvoří základ pro určení dalších pracovněprávních oblastí, jako jsou překážky v práci, počet dní dovolené, rozsah práce přesčas, odpočinky mezi směnami a v týdnu apod. Záměrem je poskytnout zaměstnavateli maximální volnost při rozvrhování pracovní doby podle jeho provozních potřeb. Zaměstnavatel při vypracování rozvrhu pracovní doby sám rozhodne o délce směny (ta je jednotná a nesmí přesáhnout 12 hodin) a počtu hodin týdně.

Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
JUDr.
Ladislav
Jouza
rubrika
Rovnoměrný rozvrh pracovní doby
Pracovní dobu zaměstnavatel zpravidla rozvrhuje do pětidenního pracovního týdne. Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka směny podle § 82 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP) přesáhnout devět hodin. Tento rozvrh využívají zejména zaměstnavatelé v jednosměnných pracovních režimech.
V praxi může se jednat o několik typů rovnoměrného rozvržení pracovní doby.
Příklad:
Na každý z 5 dnů je rozvržena stejná délka směny (např. 5 x 8 = 40 hodin nebo 5 × 7,45 = 38,75 hodiny anebo 5 x 7,75 = 37,5 hodiny).
Na některý den nebo některé dny je rozvržena různá délka denní (např. pondělí a úterý po 8 hodinách, středa a čtvrtek po 8,5 hodinách a v pátek 7 hodin, což je celkem 40 hodin týdně).
Je možná řada různých kombinací v rámci stanovené týdenní pracovní doby. Je nutné vycház

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související články

Elektronická cigareta na pracovišti
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady
Karta BOZP pro profesi: Pracovník výroby mléčných produktů
Ohrožení nemocí z povolání
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí

Související pracovní situace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Pes na pracovišti
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz