Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady

Vydáno: 13 minut čtení

Předcházející články z této série představily podrobně problematiku bezpečnosti práce řidičů v různých segmentech silniční dopravy s přesahem do ostatních dopravních oborů. Nyní budou shrnuty nejpalčivější problémové okruhy v jednotlivých segmentech se vzájemnými překryvy a bude to také ukázáno na reálných příkladech.

Pracovní režimy řidičů – klíčové problémy, příklady
Ing.
Michal
Mervart
Ph.D.
Katedra logistiky VŠE v Praze
Silniční doprava z tohoto pohledu sestává ze tří segmentů, dopravy dálkové, kde lze ještě spatřovat rozdíly mezi osobní a nákladní dopravou, dále dopravou označovanou často jako „linková“, tedy jakýsi přechod mezi dálkovou a městskou, a konečně dopravy městské a příměstské, kde je řeč už pouze o dopravě osobní. Současně tento segment obsahuje i přesah do jiných dopravních oborů, zejména dopravy kolejové.
Základním problémem všech segmentů je potřeba respektovat několik norem upravujících tuto oblast bezpečnosti práce, které ale nejsou vždy kompatibilní. Základní dvojicí norem pro komerční dopravu jsou zákoník práce a nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, které ho vhodně doplňuje pro oblasti dopravy, jak bylo uvedeno v prvním článku série. Tím ovšem výčet nekončí, protože jednotlivé segmenty jsou dále řešeny oddělenými normami pro povinné přestá

Související dokumenty

Související články

Ke změnám v právní úpravě nepřetržitého odpočinku
Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
Změní digitalizace pracovní náplň zaměstnance v bezpečnosti práce?
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Startuje dětská výtvarná soutěž

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Školení první pomoci
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Smluvní pokuta za porušení BOZP

Související předpisy

168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
262/2006 Sb., zákoník práce
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě