Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách

Vydáno: 14 minut čtení

Pracovní cesta je časové omezení vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce (§ 42 zákoníku práce – dále ZP ). Protože jde o výkon práce na dobu nezbytné potřeby, musí s vysláním na pracovní cestu zaměstnanec souhlasit. Cestu pak vykoná podle pokynu zaměstnavatele na pracoviště, které je buď mimo obvod obce jeho pravidelného pracoviště nebo v obvodu obce jeho bydliště. Vždy tedy jde o plnění úkolů (podle pokynů zaměstnavatele) na jiném místě, než je místo pravidelného pracoviště zaměstnance. Pravidelným pracovištěm je třeba chápat místo výkonu práce, které bylo sjednáno v pracovní smlouvě nebo na které byl zaměstnanec převeden nebo přeložen.

Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
JUDr.
Ladislav
Jouza
Pracoviště zaměstnance
Vždy je třeba především vymezit pracoviště zaměstnance. U některých zaměstnanců to nebude činit potíže, protože jejich pravidelné pracoviště je určeno budovou, kanceláří apod. Jsou však povolání, u nichž je místo výkonu práce se zaměstnancem sjednáno v pracovní smlouvě šířeji.
Například u opravářů, pracovníků služeb apod. je sjednán jako výkon práce určitý obvod města nebo okresu, u obchodních dealerů dokonce i území České republiky.
Pokud tedy opraváři konají cesty za opravami v „rámci“ takto vymezeného obvodu, nejde u nich o pracovní cestu, ale o plnění pracovních úkolů v rámci pracovní smlouvy. Cesty z jednoho místa opravy na druhé je třeba posuzovat jako úkony, které jsou potřebné během práce.
Může se však stát, že cesta z místa jednoho zaměstnavatele k jiné firmě, může u některého zaměstnance znamenat pracovní cestu, u jiného plnění pracovních úkolů. Např. půjde-li mechanik do firmy, která je mimo obvod místa jeho pravidelného pracoviště, jedná se u tohoto zaměstnance o pracovní cestu. Půjde-li z této firmy do jiné montér v rámci obvodu svého pravidelného pracoviště, jedná se u něho o plnění pracovních úkolů a tuto cestu je nutno posuzovat jako cestu potřebnou během práce.
ZP v § 34a reaguje na

Související dokumenty

Související předpisy

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
262/2006 Sb. zákoník práce

Související články

Pozor na pracovní úrazy
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Elektronická cigareta na pracovišti
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady
Karta BOZP pro profesi: Pracovník výroby mléčných produktů
Ohrožení nemocí z povolání
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Aktualizace směrnic BOZP
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu