Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života

Vydáno: 10 minut čtení

Jedním z důvodů pro schválenou novelu zákoníku práce 2023 byl požadavek na zapracování některých závěrů ze směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č 2019/1158, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
JUDr.
Ladislav
Jouza
Důvodem přijetí směrnice byla mimo jiné skutečnost, že pro mnohé rodiče a zaměstnance s pečovatelskými povinnostmi je
rovnováha mezi pracovním a soukromým životem značným problémem,
který má negativní dopad zejména na nižší zaměstnanost žen a jejich odměňování.
Neméně významnou skutečností je, že pracovní přetížení zejména žen, ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost při práci.
Ženy, které mají děti, pracují obvykle na částečné úvazky a více času tráví plněním neplacených pečovatelských povinností. Právní úprava podle směrnice neobsahuje dostatečné prostředky motivující muže k převzetí rovného dílu pečovatelských povinností, což následně posiluje genderové rozdíly v oblasti pracovních a pečovatelských povinností.
Proto novela zákoníku práce v souladu se směrnicí upravuje některé otázky kolem otcovské i rodičovské dovolené, pružného zaměstnávání žen, správný rozvrh pracovní doby, odpočinek po práci apod. Právní řešení těchto problémů ovl

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Elektronická cigareta na pracovišti
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Podpora zdraví na pracovišti - Podnik podporující zdraví
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Poznámka ke školním úrazům
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Školení první pomoci
Pes na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře

Související předpisy

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
108/2006 Sb. o sociálních službách
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce