Neplacené volno a dopad na sociální pojištění

Plné znění otázky

Když zaměstnanec zažádá o neplacené volno pouze na 5 dní, jaké to bude mít dopady na sociální pojištění a jak to správně vykázat?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Krizové ošetřovné prakticky

Související otázky a odpovědi

Neplacené volno po část dne
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Správné vyplnění ELDP za rok 2023 u zaměstnankyně na mateřské dovolené
Odhláška a přihláška zaměstnance ve výkonu trestu k sociálnímu pojištění
Sleva na pojistném od 1. 2. 2023
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé

Související předpisy

§ 16 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
§ 18 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění