Otcovská dovolená a zdravotní pojištění

Plné znění otázky

Ráda bych si ujasnila okruh osob, za které je plátcem zdravotního pojištění stát. Od 1. 12. 2022, kdy se zákonem 358/2022 Sb., novelizuje zákoník práce, budou zaměstnanci pobírající nemocenskou dávku „otcovská“ nově čerpat v zaměstnání otcovskou dovolenou (nový § 195a) namísto rodičovské dovolené. Dosud tito zaměstnanci čerpající rodičovskou dovolenou byli hlášeni zaměstnavatelem na zdravotní pojišťovny s kódy M a U a neplatil pro ně po dobu čerpání rodičovské dovolené minimální vyměřovací základ. Chtěla bych Vás požádat o informaci, zda tato doba bude i nadále od 1. 12. 2022 dobou, za kterou je plátcem pojištění stát, anebo ne? Pokud dochází ke změně a stát již za tyto pojištěnce plátce nebude, tak ještě prosím o informaci, jak postupovat u zaměstnance, který čerpá „otcovskou“ od 28. 11. 2022 do 11. 12. 2022?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Jízdenky a stravné zaměstnanců vyslaných na demonstraci jako daňový náklad
Zaměstnání malého rozsahu
Rozšíření pracovní pozice
Neplacené volno po část dne
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Odměna v době mateřské dovolené
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Přihláška na OSSZ a ZP
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění - poživatel invalidního důchodu
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele

Související články

Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2022
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Ochranná lhůta v souvislostech zdravotního pojištění
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění

Související pracovní situace

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění