Nemocenské pojištění a nemocenské dávky v praxi

Vydáno: 12 minut čtení

Oblast sociálního pojištění zahrnuje velké množství tematických okruhů, které jsou více, či méně zajímavé z pozice aktérů, kterých se dotýkají. Tento článek přináší exkurz do problematiky dávek nemocenského pojištění tak, aby přinesl odpovědi na nejčastěji se vyskytující dotazy.

1) Má každý zaměstnanec, který pracuje, nárok na nemocenské dávky?

Nemá. Záleží zejména na tom, zda je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, pokud ano, tak nárok na dávky nemocenského pojištění zpravidla vznikne. Účast na nemocenském pojištění vzniká osobám, jejichž sjednaný měsíční příjem byl stanoven aspoň ve výši rozhodného příjmu, tj. aktuálně 3 500 Kč. Pokud je měsíční příjem stanoven v nižší částce (nebo nebyl příjem sjednán vůbec), vzniká účast na nemocenském pojištění jen v těch měsících po dobu trvání takového zaměstnání, ve kterých dosáhly alespoň částky rozhodného příjmu (jedná se o tzv. zaměstnání malého rozsahu). Pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele (či jeho právního nástupce) více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částky rozhodného příjmu 3500 Kč, bude účasten pojištění. Účast na pojištění trvá v tomto případě nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v příslušném kalendářním měsíci.

Současně platí, že v některých případech (např. ošetřovné) nevzniká nárok na dávky u zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a ze zaměstnání malého rozsahu.

Nárok na nemocenské nevzniká také tomu, kdo si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost. V poloviční výši náleží n

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výkon práce pro účely dovolené
Sjednání kratší pracovní doby
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Podpora zaměstnavatelů zranitelných skupin zaměstnanců úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Systém nemocenského pojištění v České republice
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Ošetřovné
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Vybrané povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Změny u ošetřovného v praxi
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené

Související otázky a odpovědi

Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Rodičovská do 4 let věku dítěte
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Žena na další mateřské dovolené
Stanovení podpůrčí doby - covid
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Odměna jednateli za výkon funkce
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Ošetřovné při HPP a současně rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené