Nemocenské pojištění a nemocenské dávky v praxi

Vydáno: 12 minut čtení

Oblast sociálního pojištění zahrnuje velké množství tematických okruhů, které jsou více, či méně zajímavé z pozice aktérů, kterých se dotýkají. Tento článek přináší exkurz do problematiky dávek nemocenského pojištění tak, aby přinesl odpovědi na nejčastěji se vyskytující dotazy.

1) Má každý zaměstnanec, který pracuje, nárok na nemocenské dávky?

Nemá. Záleží zejména na tom, zda je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, pokud ano, tak nárok na dávky nemocenského pojištění zpravidla vznikne. Účast na nemocenském pojištění vzniká osobám, jejichž sjednaný měsíční příjem byl stanoven aspoň ve výši rozhodného příjmu, tj. aktuálně 3 500 Kč. Pokud je měsíční příjem stanoven v nižší částce (nebo nebyl příjem sjednán vůbec), vzniká účast na nemocenském pojištění jen v těch měsících po dobu trvání takového zaměstnání, ve kterých dosáhly alespoň částky rozhodného příjmu (jedná se o tzv. zaměstnání malého rozsahu). Pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele (či jeho právního nástupce) více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částky rozhodného příjmu 3500 Kč, bude účasten pojištění. Účast na pojištění trvá v tomto případě nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v příslušném kalendářním měsíci.

Současně platí, že v některých případech (např. ošetřovné) nevzniká nárok na dávky u zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a ze zaměstnání malého rozsahu.

Nárok na nemocenské nevzniká také tomu, kdo si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost. V poloviční výši náleží n

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

Podpora zaměstnavatelů zranitelných skupin zaměstnanců úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Krizové ošetřovné prakticky
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Změny u ošetřovného v praxi
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol

Související otázky a odpovědi

Nemocenská a rodičovská dovolená .
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Potvzení o trvání DPN
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Rodičovská dovolená a neplacené volno poskytnuté do začátku školního roku
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Odměna jednateli za výkon funkce

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené