Změna zaměstnavatele a dopady pro pojištěnce ve zdravotním pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Pokud se zaměstnanec rozhodne změnit zaměstnavatele, pak ve zdravotním pojištění vždy záleží především na tom, jak na sebe tato zaměstnání navazují. Situace je svým způsobem ideální tehdy, když jedno zaměstnání končí posledním dnem kalendářního měsíce a druhé zaměstnání začíná prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího.

Žádný problém však nevznikne pojištěnci či zdravotní pojišťovně ani v případě, kdy zaměstnání po sobě jdoucí netrvají celé kalendářní měsíce. Například když jedno zaměstnání skončí 17. 4. 2019 a druhé započne 20. 5. 2019, je tato situace v pořádku a zbylými kalendářními dny měsíců dubna a května (tedy mimo období zaměstnání) se zdravotní pojišťovna nezabývá a za takové dny nebude požadována žádná úhrada pojistného.

Celý kalendářní měsíc bez zaměstnání

Jinak je tomu tehdy, když období bez zaměstnání trvá déle než celý kalendářní měsíc. Skončí-li zaměstnání třeba 17. 4. a do dalšího zaměstnání nastoupí pojištěnec až 1. 6., musí si relevantně vyřešit zdravotní pojištění za měsíc květen, ve kterém zaměstnání netrvalo. V této souvislosti nabízí právní úprava zdravotního pojištění v podstatě tyto možnosti:

  • výkon samostatné výdělečné činnosti neboli podnikání ve zdravotním pojištění ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které definuje, kdo se považuje ve zdravotním pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou. Pokud by se v daném kalendářním roce jednalo o

Související dokumenty

Související články

Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Zaměstnávání "státních pojištěnců" a zdravotní pojištění
Zaměstnanec bez mzdy a zdravotní pojištění
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Jak předejít sankcím ze strany zdravotní pojišťovny
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR
Jak se tvoří příjmy zdravotních pojišťoven
Kdy a jak hraje roli změna zdravotní pojišťovny?
Zdravotní pojištění - co se k 1. 1. 2018 nemění
Změna zdravotní pojišťovny a její dopady
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Účast na zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v zaměstnání - péče o děti
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění