Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Řešení chyb občanů – pojištěnců je běžnou součástí úřední činnosti pracovníků zdravotní pojišťovny. Dá se říci, že pokud občan poruší zákon, pojišťovna to s velkou pravděpodobností zjistí. Zdravotní pojišťovny totiž mají v současné době velkou legislativní podporu a kromě práva na výkon kontrolní činnosti mohou pro dané účely spolupracovat s jinými orgány a institucemi obdobného zaměření (například s finančními úřady nebo správami sociálního zabezpečení). Jejich úsilí je vydatně podpořeno i desetiletou promlčecí dobou, takže na zjištění a vyřešení případných nesrovnalostí a prohřešků mají dlouhých 10 let, což by mimo jiné mělo být i jasným signálem k tomu, aby pojištěnci vůči zdravotní pojišťovně nic nepodcenili a k plnění svých povinností ve zdravotním pojištění přistupovali nanejvýš odpovědně. Ve kterých situacích může vzniknout občanovi ve zdravotním pojištění problém?

Neřešený pojistný vztah

Z hlediska řešení zdravotního pojištění je pro občana – pojištěnce ideální, když je zaměstnán. V takovém případě za něj plní veškeré povinnosti zaměstnavatel jako plátce pojistného. Nicméně některým povinnostem se pojištěnec – zaměstnanec stejně nevyhne, když oznamuje změnu zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání nebo sděluje zaměstnavateli skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za něj pojistné.

Není-li občan zaměstnán, může mít řešené svoje zdravotní pojištění evidencí v kategorii osob, za které hradí pojistné stát. Třetí standardní zákonnou možností je podnikání podle právní úpravy zdravotního pojištění. Avšak není-li pojištěnec v rámci kalendářního měsíce registrován u zdravotní pojišťovny ani jeden den v některé z těchto tří kategorií, stává se osobou bez zdanitelných příjmů a platí si pojistné sám. Ovšem pokud se sám jako osoba bez zdanitelných příjmů nepřihlásí, má v informačním systému zdravotní pojišťovny „mezeru“ neboli pojištěním nekryté období, což samozřejmě zdravotní pojišťovnu primárně zajímá. V takových případech dřív

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Porušení povinnosti zaměstnance v souvislosti se změnou zdravotní pojišťovny
Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
Nejčastější pochybení zaměstnavatele při plnění povinností ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance - nejčastější chyby zaměstnavatelů
Jak předejít sankcím ze strany zdravotní pojišťovny
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Změna zaměstnavatele a dopady pro pojištěnce ve zdravotním pojištění
Výdělečná činnost osob, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, v příkladech
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Jak zabezpečit odvod pojistného správné zdravotní pojišťovně
Zdravotní pojištění a závažné porušení zákonné povinnosti zaměstnavatelem
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna 2018
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění
Ukončení vybraných "státních kategorií" a zdravotní pojištění
Specifické situace studentů v souvislostech zdravotního pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění v zaměstnání - péče o děti
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Zálohy na zdravotní pojištění - konec rodičovského příspěvku
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Přehled OSSZ a ZP
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi