Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Pojmem „zaměstnání“ se v rámci dále uvedených nařízení Evropské unie rozumí každá činnost nebo obdobná situace, která je za takovou považována pro účely právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková činnost nebo obdobná situace existuje. Výdělečně činnou osobou je pracovník, kdy se za pracovníka považuje zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná. To znamená, že z hlediska výkonu výdělečné činnosti a související příslušnosti k pojištění je postavení zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné rovnocenné.

Státy postupující podle koordinačních nařízení EU

Pohyb osob za účelem získání zaměstnání v jiném státě není v poslední době jevem nijak mimořádným. Vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se výrazně zlepšily podmínky našich občanů pro volný pohyb v rámci unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Švýcarska a také Spojeného království. Pro všechny tyto státy, na které se vztahuje režim dále uvedených koordinačních nařízení, budeme používat pojem „členský stát“. Našim občanům se tak s nezbytným minimem administrativních překážek otevřel prostor pro získání zkušeností včetně možnosti pracovního uplatnění v těchto státech.

Obdobně se osoby z členských států stávají zaměstnanci českých zaměstnavatelů nebo podnikají v ČR jako osoby samostatně výdělečně činné a v takovém případě jsou pojištěny v České republice.

Sociální zabezpečení migrujících osob (například právě za účelem výkonu výdělečné činnosti) upravují na evropské úrovni dva základní právní předpisy:

 

  1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a
  2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízen

Související dokumenty

Související články

Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Evropská unie - zdravotní pojištění a nemoc osob výdělečně činných v České republice
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Společníci a jednatelé jako zvláštní skupina zaměstnanců ve zdravotním pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Zaměstnavatelé a rozhodné období kalendářního měsíce ve zdravotním pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Zdravotní pojištění při zaměstnání ve více státech Evropské unie
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum?
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění důchodce
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Zdravotní pojištění u občana EU a zároveň studenta
Souběh DPČ a jednatelské odměny
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob