Plné znění otázky

Stavební firma, zaměstnanci jezdí po stavbách. V pracovní smlouvě mají místo výkonu práce celá ČR a pro účely cestovních náhrad pravidelné pracoviště místo bydliště. Je toto možné i u zaměstnance ze Slovenska? Pokud ne, jaké máme možnosti stanovit mu místo pravidelného pracoviště s ohledem na to, že zaměstnanci stále cestují po celé ČR? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Příprava zákona o zahraniční službě
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Daňové aktuality
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady 2023
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Převedení zaměstnance na jinou práci

Související otázky a odpovědi

Práce z domova - místo výkonu práce
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Místo výkonu práce
Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Home office u servisního technika
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Místo výkonu práce
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Cestovní náhrady
Stanovení podmínek pracovní cesty
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec
Pravidelné pracoviště u řidiče
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti
Teambuilding
Další cestovní náhrady

Související předpisy

§ 34a, 142, 156 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém