Zdravotní pojištění v době koronavirové

Vydáno: 11 minut čtení

Pandemie koronaviru a následně přijatá opatření změnily pro nadcházející období některé podmínky platné ve zdravotním pojištění pro jednotlivé skupiny plátců pojistného.

Kromě státu patří k plátcům pojistného na zdravotní pojištění rovněž:

  • hromadní plátci pojistného, tedy zaměstnavatelé (za sebe a za zaměstnance)
  • samoplátci, mezi které řadíme osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů.

Jak tedy tito plátci aktuálně postupují při plnění povinností ve zdravotním pojištění? A jaké podmínky platí pro osoby, za které je plátcem pojistného stát?

I. Zaměstnavatelé

Počátkem letošního roku zamítla Poslanecká sněmovna návrh na zrušení minimálního vyměřovacího základu u zaměstnanců, což znamená, že i nadále platí ve zdravotním pojištění minimum pro zaměstnavatele (a také pro osoby samostatně výdělečně činné). Za každý kalendářní měsíc roku 2020 musí zaměstnavatel zabezpečit odvod pojistného z vyměřovacího základu zaměstnance alespoň 14 600 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc. Toto minimum naopak nemusí dodržet v těchto situacích:

  • zaměstnanec by měl ještě jiného zaměstnavatele, který by potvrzením doložil, že za něj odvádí pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu,
  • zaměstnanec by v jiném zaměstnání dosáhl příjmu, který by v součtu zajistil dodržení minimálního vyměřovacího základu – zaměstnavatelé by si navzájem doložili výši příjmu v daném měsíci a žádný z nich by neprováděl dopočet do minimálního vyměřovacího základu,
  • zaměstnanec by zároveň podnikal jako OSVČ s placením alespoň minimálních záloh (včetně období březen–srpen 2020, kdy jsou zálohy až do minimální výše odpuštěny), což by zaměstnavateli doložil čestným prohlášením,
  • zaměstnanec by spadal do některé ze skupin osob, pro které minimální vyměřovací základ neplatí podle ustanov

Související dokumenty

Související pracovní situace

Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
OSVČ ve zdravotním pojištění
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Ochranná lhůta v souvislostech zdravotního pojištění
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna 2018
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Ukončení vybraných "státních kategorií" a zdravotní pojištění
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Paušální daň
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - starobní důchodce
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Odměna pěstouna a výkon SVČ
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
134/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů