Samoplátci a nemoc ve zdravotním pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů si pojistné na zdravotní pojištění hradí samy. Mění se nějak podmínky odvádění záloh na pojistné v případě, že samoplátce onemocní? Jaký vliv má délka nemoci a platí pro samoplátce rovněž nějaké úlevy?

Samoplátci a nemoc ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
V souvislostech zdravotního pojištění registrujeme nemoc neboli dočasnou pracovní neschopnost jako důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle § 191 zákoníku práce, která při platbě pojistného zaměstnavatelem snižuje minimální vyměřovací základ zaměstnance na poměrnou část podle § 3 odst. 9 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Samoplátci
, jak již vyplývá z označení těchto skupin plátců, si hradí pojistné sami. Těmito samopláteckými skupinami jsou ve zdravotním pojištění osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). OSVČ platí pojistné formou záloh na pojistné (je-li to povinností podnikatele) a v rámci ročního zúčtování pak s případným doplatkem pojistného. Svůj pojistný vztah (neboli pojištění u zdravotní pojišťovny) má pojištěnec vyřešen i tehdy, je-li činný v režimu paušální daně. Naproti tomu OBZP platí pojistné z vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda, takže u těchto individuálních plátců (stejně jako u zaměstnavatelů) roční zúčtování neprobíhá.

Související dokumenty

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Související články

Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Kdy OSVČ není povinna platit v roce 2017 zálohy na pojistné zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění a důležitost kalendářního měsíce
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Snížení zálohy ve zdravotním pojištění
Skutečnosti související se změnou zdravotní pojišťovny
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Platba sociálního a zdravotního pojištění
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - starobní důchodce
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění OSVČ
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska