Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich důsledky

Vydáno: 13 minut čtení

Žádný subjekt, a tedy ani zaměstnavatel, si nemůže činit nároky na neomylnost, neboť chybu udělá čas od času každý, oblast zdravotního pojištění v tomto nevyjímaje. V následujícím textu se zaměříme na nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí ve zdravotním pojištění včetně postupu při jejich řešení.

Nepřihlášený zaměstnanec

Kromě placení pojistného je důležitou povinností zaměstnavatele plnění oznamovací povinnosti neboli zejména přihlašování a odhlašování zaměstnanců a oznamování vzniku nebo zániku nároku na platbu pojistného státem. Jestliže zaměstnavatel vůbec nepřihlásí zaměstnance, což je povinen učinit v rámci zákonné osmidenní lhůty, pak každopádně porušuje zákon, a zdravotní pojišťovna může takto se provinivšímu subjektu uložit pokutu až 200 000 Kč. Tímto pochybením může zaměstnavatel způsobit problém i samotnému zaměstnanci. Pokud totiž nebude mít tato osoba po dané období jiné zaměstnání, nebude podnikat a ani nebude mít nárok na zařazení do některé z kategorií osob, za které platí pojistné stát, pak jí vznikne v informačním systému zdravotní pojišťovny „mezera", tedy z hlediska řešení pojistného vztahu nepokryté období. Takovou situaci samozřejmě nemůže zdravotní pojišťovna ponechat bez povšimnutí a po čase dotyčnou osobu v dané věci vyzve, což je pro zaměstnance vždy nemilým překvapením.

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance řádně nepřihlásí, přičemž jej započítává do celkového počtu osob jako zaměstnanců, uváděných na Přehledu, pak dochází k rozporu, který může zdravotní pojišťovna zjistit (a časem v rámci desetileté promlčecí doby nepochybně zjistí) a v součinnosti se zaměstnavatelem jej pak musí vyřešit.

Neodhlášený zaměstnanec

Při neodhlášení zaměstnance, který již není započítáván do celkového počtu osob jako zaměstnanců na Přehledu, registrujeme nesrovnalost obdobné povahy, jak je již výše uvedeno, neboť ani v tomto případě počty „nesedí". Neodhlášením zaměstnance taktéž

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance - nejčastější chyby zaměstnavatelů
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Jak se tvoří příjmy zdravotních pojišťoven
Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Když ve zdravotním pojištění vznikne dluh
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Zdravotní pojištění a platba chybně provedená zaměstnavatelem
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Přelom let a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění s příklady
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Přehled OSSZ a ZP
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Zdravotní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Paušální daň

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění