Zdravotní pojištění - student vysoké školy

Plné znění otázky

Zaměstnanec nastoupil 15. 1. 2020 na hlavní pracovní poměr, do 17. 1. 2020 byl studentem vysoké školy - studium ukončil. Jak je to s platbou zdravotního pojištění, kdy část měsíce je plátce stát a část zaměstnavatel? Příjem u zaměstnavatele přesáhl minimální mzdu. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zdravotní pojištění po ukončení PP
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění OSVČ
Zdravotní pojištění u občana EU a zároveň studenta
Zdravotní pojištění - zaměstnání malého rozsahu starobního důchodce
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP

Související články

Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Studenti a doktorandi jako "státní kategorie" zdravotního pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Studentské brigády a zdravotní pojištění
Studenti a zdravotní pojištění
Hranice 26 let ve zdravotním pojištění
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech

Související pracovní situace

Ošetřovné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění