Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům

Vydáno: 12 minut čtení

Z důvodu mimořádných opatření při epidemii koronaviru měl nárok na ošetřovné nejdéle do 30. 6. 2020 zaměstnanec, který nemohl vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě za podmínek stanovených v mimořádném zákoně č. 133/2020 Sb. a v zákoně o nemocenském pojištění. Základní podmínkou nároku zaměstnance na toto ošetřovné bylo nejdříve uzavření škol, mateřských škol, dalších dětských zařízení a zařízení určených pro zdravotně znevýhodněné osoby, v jejichž denní nebo týdenní péči dítě či zdravotně znevýhodněná osoba jinak je a posléze při splnění vymezených důvodů, proč dítě nemůže do školy nebo do zařízení docházet. Od 1. 7. 2020 se však všechny podmínky nároku na ošetřovné vrací k původní právní úpravě výhradně podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Připomeneme si proto základní podmínky nároku se zdůrazněním rozdílů oproti právní úpravě platné do 30. 6. 2020. Ošetřovné je dávkou nahrazující ucházející příjem z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti a v některých případech i při péči o zdravé dítě a náleží z nemocenského pojištění.

Kdo má nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže pracovat buď z důvodu

  • ošetřování:
    • dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
    • jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo
  • péče o dítě mladší 10 let (nikoli již 13 let), protože
    • školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
    • dítě nemůže být nařízenou karanténou v péči školského zařízení nebo zvláštní

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Ošetřovné
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Ošetřovné
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Změny u ošetřovného v praxi
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Krizové ošetřovné prakticky
Co vás zajímá v nemocenském pojištění
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Dlouhodobé ošetřovné - nárok na vyplácení dávky a podpůrčí doba
Dlouhodobé ošetřovné, 2. část

Související předpisy

133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Ošetřovné: Covid-19
Ošetřovné na matku
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Nemocenská 2x
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Pracovní neschopnost zaměstnance
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Starobní důchodce a nemocenská
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Ochranná lhůta u uvolněných zastupitelů obce
Příloha k žádosti o dávku