Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému

Vydáno: 14 minut čtení

V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii COVID-19 byly postupně přijaty i předpisy, které měly pomoci vyrovnat ekonomické dopady na rodiče pečující doma o děti školou povinné. Časem se však ukázalo, že aktuální legislativní opatření je třeba upravit především kvůli délce trvání tohoto nepříznivého stavu, ale také přizpůsobit dalším skupinám rodičů žáků se specifickými potřebami.

Zvýšení ošetřovného na 80 % redukovaného výdělku zpětně od 1. března 2021

V souvislosti s dalším rozšířením onemocnění COVID-19 byla přijata mimořádná opatření při epidemii, mimo jiné se opět jednalo o zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. S cílem zajištění péče o děti, na něž dopadají tato opatření, po dobu uzavření školních a dětských zařízení a s řešením související otázky finančního zabezpečení rodičů přijal Parlament ČR zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o celoplošné mimořádné opatření, u kterého se však ukázalo, že velká část rodin s dětmi je na této dávce nemocenského pojištění zcela závislá. Postupem času se velké množství rodin s dětmi dostalo do napjaté ekonomické situace, kdy z delšího časového hlediska již výše dávky nestačí pokrýt základní životní výdaje a potřeby těchto rodin, obzvláště jedná-li se o rodiny samoživitelů, jejichž úspory jsou již vyčerpány s ohledem na dobu trvání uzavření škol.

Na základě poslanecké iniciativy byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Krizové ošetřovné v souvislosti s podzimní epidemií
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Ošetřovné
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Krizové ošetřovné prakticky
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Změny u ošetřovného v praxi
Ošetřovné
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné: Covid-19
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Rozdíl mezi karanténou a izolací
Krácení dovolené a ošetřovné
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Stanovení podpůrčí doby - covid
Rozhodné období pro ošetřovné
Ošetřovné
Nárok na řádnou dovolenou
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte

Související předpisy

438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)